Aktualności

 

Biblioteka poleca

Konkursy bieżące

 

Konkursy zakończone

- 2012
- 2011

- 2010

- 2009

- 2008

- 2007

- 2006

Wystawy


Dla najmłodszych

Konferencje

 

Dyskusyjny Klub  Książki

 

Katalogi

 

 

Konkursy

REGULAMiN:

  1. Konkurs organizowany jest w ramach programu zajęć „Duchy, stwory i horrory, czyli ferie w bibliotece”. Trwa od 28 stycznia  do 5 lutego 2013r.

  2. Adresowany jest do dzieci w wieku 7-12 lat.

  3. Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej duszka mieszkającego w bibliotecznych zakamarkach.

  4. Uczestnicy konkursu mogą wykonać maksymalnie 3 prace dowolną techniką: pastele, farby plakatowe, akwarele, kredki ;  preferowany format prac – A3.

  5. Na odwrocie prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, adres domowy i numer telefonu.

  6. Prace należy dostarczyć do Biblioteki Dziecięcej przy ul. Brzozowej9a,do 5 lutego 2013r.

  7. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Jury konkursu zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród.

  8. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 8 lutego 2013r.  o godz. 14.00,  w Bibliotece Dziecięcej przy ul. Brzozowej 9a.

  9. Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Biblioteki i oznaczają akceptację Regulaminu.